Pas op bij ziekte na einde dienstverband medewerker

11 maart 2016|

Als een medewerker binnen vier weken na de beëindiging van het dienstverband ziek wordt, draait de (ex)werkgever alsnog op voor de uitkeringslasten via premiedifferentiatie. Hoe kunt u dit voorkomen?

De belangrijkste recente aanpassing in ons sociale stelsel betreft het verhoogde financiële risico voor medewerkers die uit dienst gaan en binnen vier weken na datum uit dienst ziek worden. De uitkeringslasten komen dan namelijk op voor rekening van de ex-werkgever middels premiedifferentiatie. Zo kan de (ex)werkgever in het ergste geval 12 jaar lang financieel ‘last’ hebben vanwege de uitkeringskosten (vanwege ziektewet en een eventuele WGA-uitkering).

Veel werkgevers zijn in de veronderstelling dat dit nieuwe risico alleen geldt voor medewerkers waarvan het tijdelijk dienstverband is beëindigd. Het risico van premiedifferentiatie (hoe meer schade, hoe hoger de premiekosten) geldt echter in principe voor alle ex-werknemers, of ze nu een tijdelijk of een vast contract hadden. Of ze nu zelf ontslag hebben genomen, of dat het contract via kantonrechter, UWV of vaststellingsovereenkomst is ontbonden, dat maakt niet uit. Zelfs een faillissement geeft geen garantie op dispensatie, want als de ex-werkgever na faillissement doorstart, kan de nieuwe werkgever worden beoordeeld als rechtsopvolger van het failliete bedrijf, en kan deze nieuwe werkgever alsnog met een premieverhoging worden geconfronteerd.

Kortom, ook bij vaste medewerkers loopt de ex-werkgever tot vier weken na einde dienstverband in potentie het risico tot 12 jaar na uit dienst datum met verhoogde kosten geconfronteerd te worden.

Is er iets aan te doen? Kun je schade voorkomen?  Ja, want als de (aanstaande) ex-werknemer vóór de ziekmelding al een WW-uitkering toegekend heeft gekregen vindt er geen doorbelasting plaats aan de ex-werkgever. Daarom adviseren wij bij een naderend einde van het dienstverband de werknemer aan te sporen zo snel mogelijk een WW-uitkering aan te vragen. Dat kan vanaf vier weken voor einde dienstverband. Op de website van het UWV (www.werk.nl) staat dit verder beschreven.