Gebruik van schuttingtaal en schop tegen een oven onvoldoende voor ontslag op staande voet

Kantonrechter Tilburg, 9 oktober 2015 – Werknemer is gepikeerd door een kapotte oven en het lakse optreden van zijn leidinggevende. Hij uit dat door schuttingtaal te gebruiken en tegen de ovendeur te schoppen. De werkgever ontslaat de werknemer op staande voet. De werknemer vraagt de kantonrechter om het ontslag te vernietigen. De kantonrechter willigt het verzoek van de werknemer in nu uit het ontslagdossier geenszins blijkt van eerdere incidenten en/of eerder waarschuwingen en het incident an sich, mede gezien het lange dienstverband, bij lange na geen dringende reden voor ontslag oplevert.

De zaak

Werknemer is 52 jaar oud en vanaf 1993 bij de werkgever, een koekjesfabrikant, in dienst als Operator.

De werknemer is op 15 juli 2015 op staande voet ontslagen naar aanleiding van een incident in de vroege ochtend van die dag. Nadat bleek dat een van de ovens niet werkte is de werknemer ‘ontploft’; hij riep: “wat een kut-bedrijf, je gelooft me niet” en heeft vervolgens de deur van de oven ingetrapt. De werkgever geeft aan dat de werknemer dit soort gedrag vaker vertoont en dat hij daarvoor in de afgelopen jaren veelvuldig voor is gewaarschuwd.

De werknemer heeft de kantonrechter verzocht om het ontslag op staande voet te vernietigen. De werknemer legt uit dat de oven kapot was en dat de ploegleider weigerde om de machine uit te zetten, waardoor de werknemer 15 tot 20 minuten handmatig hete stroopwafels heeft moeten verwijderen. Pas na 20 minuten is de monteur gebeld. De werknemer was hier gepikeerd over, heeft hartgrondig gevloekt en tegen de ovendeur geschopt. Hij geeft aan dat hij dat niet had moeten doen, maar dat dit gezien de situatie wel begrijpelijk was. Na dit gebeuren is de werknemer gewoon blijven doorwerken. In de loop van de dag is hij op kantoor geroepen en op staande voet ontslagen.

De kantonrechter

Hoewel de werkgever stelt dat sprake is van stelselmatig onacceptabel en ontoelaatbaar gedrag van de werknemer, heeft hij dat op geen enkele wijze heeft aangetoond. Ook van de ‘vele voorafgaande waarschuwingen is niets gebleken.

De kantonrechter kijkt daarom naar het incident van 15 juli 2015. Hoewel de werknemer te heftig heeft gereageerd door schuttingtaal te gebruiken en tegen de ovendeur te schoppen, levert dit naar het oordeel van de kantonrechter ‘bij lange na niet een dringende reden voor ontslag op’; de aanzienlijke duur van het dienstverband (21 jaar), het feit dat de werknemer (bijna) altijd naar behoren heeft gefunctioneerd en dat niet is gebleken van enige (relevante) schade aan de oven, brengen dit mede met zich mee. De werkgever had , naar het oordeel van de kantonrechter, in dit geval kunnen en behoren te volstaan met het geven van een officiële waarschuwing.

De kantonrechter wijst het verzoek van de werknemer tot vernietiging van het ontslag op staande voet toe, waardoor het dienstverband doorloopt, het loon moet worden doorbetaald en de werknemer weder tewerkgesteld moet worden.

Kantonrechter Tilburg, 9 oktober 2015, ECLI:NL:RBZWB:2015:6532