Pensioenfondsen gaan over op E-Herkenning

De Wet Digitale Overheid verplicht pensioenfondsen en pensioenuitvoeringsorganisaties om in de nabije toekomst gebruikers enkel noch toegang te verlenen via E-Herkenning. Het is dan niet meer mogelijk om in te loggen via de oude methode.

Wat is E-Herkenning?

E-Herkenning kan worden vergeleken met een DigiD. Via E-Herkenning kunnen bedrijven zich identificeren bij onder andere overheidsinstanties. In tegenstelling tot een DigiD heeft de overheid besloten om de kosten voor de E-Herkenning te verhalen op de ondernemers. Dit is aan te vragen bij een van de onderstaande erkende leveranciers.

Pensioenaangifte via NVE salaris

Om de pensioenaangifte te kunnen verzorgen voor uw bedrijf moet NVE Salaris zijn gemachtigd. Dit kan op twee manieren:

Zelf E-Herkenning aanvragen

U vraagt zelf E-Herkenning niveau 3 aan bij één van de bovenstaande leveranciers. In uw beheer module heeft u de mogelijkheid om NVE Salaris te machtigen als intermediair. Zodra de machtiging actief is kunt u dit aangeven bij Bart Bussemaker (bart@nvesalaris.nl) zodat wij dit kunnen activeren in onze beheermodule.

Ketenmachtiging NVE Salaris

Via een ketenmachtiging kunt u NVE Salaris machtigen om de verwerking voor u te verzorgen. U hoeft dan zelf geen E-Herkenning aan te vragen. Vanuit onze leverancier ontvangt u een document met instructies om NVE Salaris te machtigen. Hier zijn kosten aan verbonden.

Let op: Met een ketenmachtiging is het niet mogelijk om zelf in te loggen via E-Herkenning. Hiervoor moet uw bedrijf is bezit zijn van een eigen E-Herkenningsmiddel.

 

Ketenmachtiging aanvragen