Onbelaste vergoedingen aan thuiswerkende werknemers

U kunt binnen de werkkostenregeling uw werknemers een vergoeding geven voor het thuiswerken. Denk hierbij aan het inrichten van een thuiswerkplek of een vaste thuiswerkvergoeding.

Wat is de werkkostenregeling (WKR)

In de onderstaande uitleg wordt er onderscheid gemaakt tussen vergoedingen en verstrekkingen, om hier meer duidelijk over te geven hierbij een korte uitleg:

Verstrekkingen: De werknemer wordt eigenaar. Bijvoorbeeld: u geeft een fiets aan de werknemer om naar het werk te fietsen.

Vergoedingen: Bijvoorbeeld u geeft een vergoeding aan uw werknemer voor de telefoon omdat deze (deels) zakelijk wordt gebruikt.

Via de werkkostenregeling kunt u onbelaste vergoedingen en verstrekkingen uitkeren aan uw personeel. Het totale beschikbare bedrag dat u onbelast mag vergoeden wordt bepaald door de totale loonsom van uw personeel. Werkgevers mogen in 2021 3,0% van het totale fiscale loon tot en met € 400.000 gebruiken voor vergoedingen en verstrekkingen. Dit bedrag wordt de vrije ruimte genoemd.

Let op! Dit staat los van vergoedingen met gerichte vrijstelling werkkostenregeling. Dit zijn vergoedingen als reiskosten en verhuiskosten. Deze vergoedingen gaan niet ten koste van uw vrije ruimte. Deze moeten overigens ook vooraf “aangewezen” te worden als eindheffingsbestandsdeel.

Voorbeelden van vergoedingen of verstrekkingen

Internet en telefoonabonnement

Het (deels) vergoeden van het internet of mobiel telefoonabonnement valt onder de gerichte vrijstelling. Het vergoeden van een vaste telefoon valt niet onder de gerichte vrijstelling, deze gaan dan ten koste van de vrije ruimte.

Inrichten van een thuiswerkplek

Indien uw werknemer niet in staat is om thuis te werken of de werkplek voldoet niet aan de eisen, is het mogelijk om uw werknemer een vergoeding of verstrekking te geven voor het inrichten van de thuiswerkplek.

Vaste thuiswerkvergoeding

Volgens de berekening van het Nibud kost thuiswerken gemiddeld € 2,00 per dag. Dit zijn zaken als elektriciteitsverbruik, waterverbruik en koffie/thee. Hiervoor geldt geen gerichte vrijstelling.