Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid

Door de uitbraak van het Corona-virus heeft een groot deel van de Nederlandse ondernemers beroep gedaan op de werktijdsverkorting.  Om werkgevers beter financieel te ondersteunen heeft het kabinet besloten om een nieuwe regeling in het leven te roepen. Het Noodfonds overbrugging werkgelegenheid (NOW).

Werktijdverkorting regeling

Het is vanaf nu niet meer mogelijk om een werktijdverkorting regeling aan te vragen. Indien u al een vergunning heeft ontvangen voor de werktijdverkorting blijft deze van kracht. Als u deze na de 6 weken periode wilt verlengen, moet u wel gebruik maken van de nieuwe regeling. Als u werktijdverkorting heeft aangevraagd maar hier nog geen bericht van heeft gehad, wordt deze beschouwd als een aanvraag voor de nieuwe regeling. Aanvragen die gedaan zijn voor 17:45 uur op 17 maart jl. worden automatisch doorgezet naar de nieuwe regeling.

Noodfonds overbrugging werkgelegenheid (NOW)

Via de nieuwe regeling kunnen werkgevers een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen bij het UWV. U ontvangt dan een voorschot van het UWV zodat u uw werknemers gewoon door kunt betalen. Deze tegemoetkoming kan voor 3 maanden worden aangevraagd met de mogelijkheid tot verlenging van nogmaals 3 maanden. WW-rechten van de werknemers zullen in tegenstelling tot de werktijdverkorting niet worden gebruikt.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de regeling moet de werkgever aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • U mag tijdens de periode van de tegemoetkoming geen aanvraag ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aanvragen
 • U verwacht minimaal 20% omzetverlies.
 • De regeling ziet op omzetdalingen vanaf 1 maart 2020
 • U moet 100% van het salaris blijven doorbetalen
 • Tegemoetkoming geldt voor vaste en flexibele werknemers

De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet, maximaal 90% van de loonsom. U ontvangt vooraf een tegemoetkoming van 80% en achteraf wordt vastgesteld wat de werkelijke daling in uw omzet is geweest.
Hieronder enkele voorbeelden van hoe de relatie tussen omzetdaling en hoogte van de tegemoetkoming uitwerkt:

 • als 100% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom van een werkgever;
 • als 50% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom van een werkgever;
 • als 25% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom van de werkgever.

Noodfonds overbrugging werkgelegenheid aanvragen

Het is nog niet mogelijk om een aanvraag te doen voor deze vergunning. De exacte datum waarop dit kan wordt zo snel mogelijk bekend gemaakt. Omzetverlies vanaf 1 maart komt in aanmerking voor de tegemoetkoming, het hangt dus niet af van de datum waarop u de aanvraag heeft gedaan.

Aandachtspunten

 • Reiskosten kunnen stopgezet worden zodra werknemers thuis zitten
 • Vakantiegeld uitbetalen mag wettelijk niet worden uitgesteld
 • U mag werknemers niet verplichten vakantiedagen op te nemen, in onderling overleg mag dit natuurlijk wel
 • Verlof wat al is geaccordeerd door de werkgever blijft wettelijk staan. Dit verlof komt dus niet automatisch te vervallen. Onderling kunt u hier wel andere afspraken over maken

  Bron: rijksoverheid