Per 1 januari 2025 vervalt de tegemoetkoming die werkgevers kunnen krijgen voor werknemers met een laag inkomen. Het LIV was bedoeld als stimulans voor werkgevers om mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt in dienst te nemen. Maar er is gebleken dat de regeling maar beperkt bijdraagt aan de kansen voor deze groep. Het geld dat vrijkomt doordat deze maatregel vervalt, wordt ingezet voor andere tegemoetkomingen voor werkgevers en compensatie voor sociaal ontwikkelbedrijven.

Afbouw loonkostenvoordeel ouderen

De eerste kamer heeft ook een akkoord bereikt over het loonkostenvoordeel voor oudere werknemers. Dit wordt eerst verlaagd in 2025 van € 3,05 per verloond uur naar € 1,35 per verloond uur en volledig afgeschaft in 2026. Dit geldt voor dienstverbanden die begonnen op of na 1 januari 2024.

Voor dienstverbanden die zijn begonnen voor 1 januari 2024 blijft het voordeel wel gelden.

Bron: Rijksoverheid.

Wil je op de hoogte blijven van het laatste NVE Salaris nieuws?

Laat je gegevens achter voor onze nieuwsbrief. Geen spam en je kunt je te allen tijde afmelden.