Ook transitievergoeding na twee jaar ziekte

18 februari 2016 |

Door de invoering van de Wet Werk en Zekerheid per 1 juli 2015, hebben alle werknemers die minimaal twee jaar bij uw onderneming in dienst zijn geweest en ontslagen worden, recht op een zogenaamde transitievergoeding. Voor werknemers die al twee jaar ziek zijn geldt dit dus ook. Hierdoor kunnen de kosten voor zieke werknemers behoorlijk oplopen.

Twee jaar lang dient u het loon van een zieke werknemer door te betalen, pas hierna komt een werknemer mogelijk in aanmerking voor een WIA-uitkering. Indien u beschikt over een ontslagvergunning van het UWV mag u het dienstverband in principe na een periode van 104 weken arbeidsongeschiktheid beëindigen.

Per 1 juli 2015 hebben werknemers die twee jaar of langer in dienst geweest zijn recht op een transitievergoeding als:

  • Een werkgever, op zijn initiatief, het dienstverband van een werknemer met een arbeidsduur van minimaal twee jaar heeft beëindigd.
  • Dit geldt zowel als de werknemer een vast contract had, als wanneer hij één of meer tijdelijke contracten had.
  • De reden van het ontslag is niet relevant. Alleen bij ontslag wegens ‘ernstig verwijtbaar handelen of nalaten’ van de werknemer vervalt het recht op transitievergoeding.
  • Werknemer moet ouder dan 18 jaar zijn en een contract van minimaal 12 uur hebben.

De wet maakt hierin geen uitzondering in de arbeidsgeschiktheid van uw werknemers. De kosten van een arbeidsongeschikte werknemer kunnen dus behoorlijk oplopen. Met name aangezien de kosten van re-integratie en loondoorbetaling tijdens ziekte niet afgetrokken mogen worden van de transitievergoeding. Deze kosten moet u namelijk sowieso al maken, omdat hiervoor een wettelijke verplichting geldt.