Wet Werk en Zekerheid, top of flop?

3 maart 2016|

Met de invoer van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) heeft de overheid getracht de rechtspositie van de flexwerkers te versterken. Ontslag moest sneller, goedkoper en eerlijker worden. Daarnaast moesten er minder flex- en meer vaste contracten worden uitgedeeld.

Nu, enige tijd na het invoeren van de WWZ, komen er steeds meer signalen dat de wet niet het bedoelde effect sorteert. De zorgen in de kamer over de wet nemen dan ook toe, blijkt uit een rondgang bij diverse politieke partijen.

“Het is lastig te zeggen hoe groot de problemen precies zijn, maar vooral midden- en kleinbedrijven lijken schuw te worden om mensen nog aan te nemen vanwege de strengere ontslagregels. Dat is juist het tegenovergestelde van wat deze wet moet bereiken”, zegt VVD-Kamerlid Bas van ’t Wout.

“De doelstelling van de Wet Werk en Zekerheid, dat ontslag sneller, goedkoper en eerlijker wordt, lijkt niet helemaal gehaald te worden”, merkt ook PvdA’er Roos Vermeij op.

De intentie van de wet wordt volgens de PvdA-politica wel door iedereen ondersteund, namelijk dat niet iedereen in een “armzalig flexcontractje” wordt gehouden. “We willen vaste banen. Niet op een ingewikkelde manier dat je er nooit meer vanaf komt, maar wel dat werknemers erop kunnen vertrouwen dat ze zekerheid hebben”, aldus Vermeij.

Meer vaste banen
Volgens minister Asscher bereikt de WWZ wel degelijk zijn doel. Zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dat het aantal vaste contracten eind 2015 zijn toegenomen. In het laatste kwartaal van 2015 zijn het aantal vaste contracten gestegen met 5.000. Daarnaast daalde in diezelfde periode het aantal flexcontracten met 29.000. ”Dat is hoopgevend aangezien het precies het effect is wat we hebben beoogd. Ik hoop dat dit doorzet”, aldus Asscher.

Bedoeling WWZ mislukt
Dit staat echter haaks op de bevindingen van VNO-NCW en MKB Nederland. Een dag eerder noemde Michaël van Straalen van MKB Nederland in een interview met NRC de ontslagwet nog ‘een mislukking’. De wet doet ‘het tegenovergestelde van wat de bedoeling was’. Volgens de voorzitter kunnen vooral de kleinere werkgevers de kosten en risico’s van de Wwz niet dragen en kiezen ervoor om mensen niet of minder vaak in vaste dienst te nemen. Van Straalen: “Vast werk wordt vaster en je ziet een enorme toename van flexibele contracten.”

Bron: Nu.nl, NRC, ANP