Bent u klaar voor de jaarwisseling?

14 december 2015 |

Bent u al helemaal klaar voor de jaarwisseling? Onderstaand een overzicht van een aantal belangrijke aandachtspunten voor de jaarwisseling.

Werkkostenregeling
In ons emailbericht van begin december hebben we de regeling, die sinds dit jaar verplicht is gesteld, nog eens in het kort uitgelegd. Mocht u interesse hebben voor deze mail en deze niet ontvangen hebben, laat het ons weten. Wij zullen de tekst dan alsnog per email naar u versturen.

Aan het einde van het jaar dient u te toetsen of uw onderneming de vrije ruimte van 1,2% heeft overschreden. Als uit deze toets blijkt dat u eindheffing moet betalen, dan dient u dit bedrag aan ons door te geven, zodat wij dit uiterlijk bij de aangifte over het eerste tijdvak van 2016 kunnen verwerken.  Heeft u vragen over de toetsing of over de werkkostenregeling zelf; neem dan gerust contact met ons op!

Onbelaste bonus mogelijk via de Werkkostenregeling?
De belastingdienst heeft bepaald dat vergoedingen en verstrekkingen van maximaal 2.400 Euro per werknemer per jaar als gebruikelijk kan worden beschouwt. De belastingdienst toetst tot de hoogte van dit bedrag dus niet of het wel echt gaat om gebruikelijke voorzieningen.

Mocht u dus over 2015 nog een flink bedrag aan vrije ruimte kunnen benutten, dan heeft u de mogelijkheid om een bonus aan uw werknemer onder te brengen in de vrije ruimte van de werkkostenregeling  en deze derhalve (deels) onbelast uit te betalen. Een voordeel voor zowel de werknemer, als voor u als werkgever.

Payrollbranche wordt aangepakt
Minister Asscher gaat de komende maanden een payrollwet door het parlement trachten te loodsen. Voor payrollorganisaties lijkt dit een drama te gaan worden. Of payrollorganisaties nog langer uitzend-cao’s en andere voordelen van uitzenders kunnen gebruiken, zal namelijk worden gekoppeld aan de voorwaarde dat deze organisaties ook een allocatiefunctie vervullen. Dit betekent dat de payrollorganisatie moet zorgen voor het bijeenbrengen van kandidaten en opdrachtgevers. Is hier geen sprake van, dan worden de payrollorganisaties automatisch ‘normale werkgevers’ en moeten zij voortaan gewoon de regels van het Burgerlijk Wetboek gaan toepassen.

Whk-premie 2016
Als het goed is heeft u van de belastingdienst de beschikking voor de gedifferentieerde premie Whk 2016 ontvangen. Mocht dit niet het geval zijn, raden wij u aan om de belastingdienst zo spoedig mogelijk te verzoeken voor een kopie van deze beschikking. Deze beschikking en de bijbehorende Whk-premies zijn voor ons nodig om de berekeningen vanaf januari 2016 juist uit te voeren. Wij verzoeken u dan ook, wanneer u dat nog niet heeft gedaan, om ons deze beschikking toe te sturen.

Rentevoordeel van een personeelslening
De nihil waardering van rentevoordelen op personeelsleningen vervalt per 1 januari 2016, met uitzondering van de lening die bestemd is voor de aanschaf van een (elektrische) fiets of elektrische scooter. Het voordeel van een renteloze lening voor (de aankoop of verbetering van) een eigen woning is dan belast loon, maar kan niet in de vrije ruimte worden ondergebracht. 

De omvang van het belaste rentevoordeel op personeelsleningen kan per loontijdvak verschillen. Dit maakt de salarisverwerking lastig. U kunt gedurende het kalenderjaar een redelijke schatting maken van het rentevoordeel en dat per tijdvak verwerken. In het laatste loontijdvak van het jaar maakt u vervolgens een eindafrekening. Als de lening eerder in het jaar wordt afgelost, dan moet voor de afrekening het tijdvak worden genomen waarin het rentevoordeel eindigde. Deze mogelijkheid kunt u ook gebruiken om bij een annuïteiten lening het jaarbedrag naar evenredigheid te verdelen over de loontijdvakken.

Bewaarplicht
Een voordeel van de jaarwisseling is dat u dan weer een deel van uw salarisadministratie kunt weggooien. U bent als werkgever verplicht om uw salarisadministratie zeven jaar lang te bewaren. In deze zeven jaar kan de belastingdienst namelijk om inzage vragen. Na de zeven jaar mag u deze salarisadministratie vernietigen.

Op 1 januari 2016 mag u dus de salarisadministratie van 2008 (en natuurlijk ook van de jaren ervoor) weggooien. Doet u dit wel zorgvuldig, zodat uw vertrouwelijke gegevens niet zomaar op straat komen te liggen. Let wel; de bewaartermijn van zeven jaar geldt niet voor uw gehele administratie!