Digitaal dossier personeelsadministratie

Door de koppeling met het salarispakket van Nmbrs heeft u de mogelijkheid om een digitaal dossier op te bouwen. Met dit digitale dossier heeft u ten alle tijden personeelsgegevens tot uw beschikking in een beveiligde omgeving. U kunt hierin ook documenten uploaden en eventueel ter beschikking stellen aan uw medewerkers.  

Eisen aan een digitaal dossier

U bent als ondernemer wettelijk verplicht om een salarisadministratie te voeren, deze administratie moet bewaart worden en overlegd kunnen worden aan de Belastingdienst. In het digitaal dossier zijn de volgende onderdelen verplicht:

  • Een personeelsdossier (individueel)
    Dit dossier (stamkaart) bestaat onder andere uit: arbeidsovereenkomsten, kopie identiteitsbewijs, functieprofiel, opleidingen, beoordelingsgesprekken, financiële gegevens en ziekmeldingen.
  • Een salarisadministratie (7 jaar bewaren)
    Dit digitale dossier bevat onder andere: Loonstaten, loonstroken, jaaropgaven, verminderingsbeschikkingen, loonbelastingverklaringen en bewijzen van onkostenvergoedingen.
  • Het collectieve personeelsdossier
    Het collectieve personeelsdossier bevat algemene gegevens van iedere werknemer met betrekking tot bijvoorbeeld ziek- en herstelmeldingen, vakantiekaarten en correspondentie vanuit het UWV of Arbodienst.  

digitaal dossier nmbrs