Compensatie transitievergoeding

Vanaf 1 april 2020 kunt u als werkgever een compensatie aanvragen voor transitievergoedingen die betaald zijn bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid.

Vergoeding

Op 1 april 2020 is de compensatieregeling transitievergoeding in werking getreden. Als u vanaf 1 juli 2015 een werknemer heeft ontslagen die langdurig arbeidsongeschikt was (minimaal twee jaar) en u hiervoor een transitievergoeding heeft betaald aan de werknemer, dan heeft u de mogelijkheid om een compensatie aan te vragen.

Aanvragen

Als u in de periode 1 juli 2015 – 31 maart 2020 een vergoeding heeft betaald, moet u uiterlijk 30 september 2020 de compensatie hebben aangevraagd. U ontvang binnen zes maanden antwoord van het UWV. Let op! het verzoek wordt afgekeurd als: de vergoeding nog niet in zijn geheel is betaald aan de werknemer of als de aanvraag meer dan zes maanden later is gedaan nadat het volledige bedrag is uitbetaald aan de werknemer.

Benodigde documenten

Om te beoordelen of u recht heeft op compensatie en wat de hoogte daarvan is, moet het UWV in ieder geval het volgende kunnen vaststellen:

  • Dat sprake was van een arbeidsovereenkomst
  • De duur van de arbeidsovereenkomst
  • Dat de werknemer ziek uit dienst is gegaan
  • Dat transitievergoeding is betaald
  • Hoe de berekening van de transitievergoeding heeft plaatsgevonden
  • Hoe hoog de kosten van de loondoorbetaling tijdens ziekte waren

 

Bron: overheid.nl