3 stappen om ziekteverzuim terug te dringen

7 december 2016 | Veel ondernemers krijgen in hun bedrijf te maken met ziekteverzuim. In het tweede kwartaal van dit jaar bedroeg het ziekteverzuimpercentage 3,8 procent: dat betekent dat van duizend te werken dagen er 38 dagen zijn verzuimd. 

Wat kun je als werkgever doen om ziekteverzuim terug te dringen? NU.nl stelde in samenwerking met Huib Veldman, medeauteur van het boek Ziekteverzuim bestaat niet, een aantal tips op.”Vaak wordt door werkgevers gekeken naar de oorzaak van klachten”, vertelt Veldman, die arbeidskundig adviseur is en het boek schreef met John Bakker. “Wij vinden: dat heeft te maken met de privacy van de werknemer, dus daar moet je je niet mee bezighouden. Maar met de gevolgen van het gezondheidsprobleem moet je wel degelijk iets.”

1. Richt je op goed functioneren

“Kijk dus niet naar het gezondheidsprobleem van de werknemer, maar kijk hoe hij goed kan functioneren. Op dat gezondheidsprobleem heb je geen grip; je bent geen dokter”, aldus Veldman.

“Als mensen goed functioneren, ben je als werkgever tevreden. Bedenk dus hoe iemand zijn werk kan doen ondanks dat hij ziek is of een beperking heeft.”

2. Versterk het gezamenlijk belang

“Als je kijkt naar de verhouding tussen werkgever en werknemer, wordt vaak gesproken over rechten en plichten. Wij praten liever over belang en verantwoordelijkheid”, zegt Veldman. “Ga met je werknemer in gesprek en werk toe naar jullie gezamenlijk belang: goed functioneren. Daarbij moet ieder zijn eigen verantwoordelijkheid nemen.”

“Werkgevers zeggen weleens dat werknemers niet doen wat er van ze wordt verwacht”, aldus Veldman. Maak daarom duidelijke afspraken over wat je van elkaar wilt, maar vraag je ook af: waar is het verkeerd gegaan en welke rol heb ik daarin gespeeld?”

3. Kijk naar de toekomst

“Focus niet op wat misging in het verleden, maar richt je op de toekomst. Werk toe naar een situatie waarin verwachtingen weer op elkaar aansluiten en goed functioneren mogelijk is, waarbij de verhoudingen weer in balans zijn.”

Bron: Nu.nl