Subsidie voor omscholing naar kansrijk beroep

27 mei 2016|

In het komende anderhalf jaar kunnen werkzoekende een subsidie aanvragen als zij zich willen laten omscholen voor een kansrijk beroep. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft dit onlangs bekendgemaakt. De tijdelijke subsidieregeling is in het leven geroepen omdat de vraag en het aanbod op de arbeidsmarkt niet goed genoeg op elkaar aansluiten. Het kabinet wil het daarom aantrekkelijker maken voor werkzoekende om zich om te scholen naar beroepen met meer werkgelegenheid. Voor werkgevers kan deze tijdelijke maatregel een besparing op scholingskosten betekenen.

Voorwaarden

Om voor de subsidie in aanmerking te komen gelden een aantal voorwaarden:

  • De aanvrager dient geregistreerd te staan bij UWV als werkzoekende. Dit mag zowel als werkloze, persoon die nog werkt of als zelfstandige die de kost probeert te verdienen. Andere groepen, zoals de Participatiewetdoelgroep, tellen niet mee omdat hier al regelingen voor bestaan.
  • De scholing dient gericht te zijn op een kansberoep en leidt tot een erkend diploma of deelcertificaat.
  • Het UWV ontvangt uiterlijk twee weken na aanvang van de scholing de subsidieaanvraag.
  • De aanvraag is op of na 1 mei 2016 ingediend en vóór 1 januari 2018

Vergoeding

De subsidie is een 100% vergoeding van de scholingskosten en wordt gefinancierd middels het budget van de sectorplannen. De subsidie kan maximaal €2.500,- bedragen en dit maximum kan worden verhoogd wanneer de aanvrager kan aantonen dat een duurdere opleiding nodig is.

 

Bron: UWV