Nieuwsbrief januari

*|MC:SUBJECT|*View this email in your browser

Geachte relatie, 

Het nieuwe jaar brengt vaak veel veranderingen met zich mee op basis van wet en regelgeving.

Wij vragen u om onderstaande aandachtspunten goed door te nemen en indien nodig wijzigingen door te geven aan uw contactpersoon.

Controle gegevens auto van de zaak

Wij adviseren u om de gegevens van de auto van de zaak uit uw salarisadministratie te controleren op juistheid. Mochten er onverhoopt gegevens over de auto’s in uw bedrijf nog niet aan ons zijn doorgegeven, verzoeken wij u dit zo spoedig mogelijk te doen.
 

Lees meer

U heeft nog twee weken de tijd voor de eindheffing WKR

Uiterlijk 28 februari a.s. dient uw aangifte loonheffingen over het eerste tijdvak van 2020 ingediend en betaald te zijn. Wanneer u eindheffing uit de werkkostenregeling over 2019 verschuldigd bent, dient deze eindheffing in dit tijdvak te worden aangegeven.

Wij adviseren u om (nogmaals) goed te controleren of u eindheffing uit de werkkostenregeling verschuldigd bent. Een overzicht met de kosten uit de salarisadministratie kunt u online terugvinden onder “salaris documenten” in de laatste periode van 2019. Naast deze kosten dient u te controleren of er kosten uit de financiële administratie onder de eindheffing van de werkkostenregeling vallen die nog niet zijn opgenomen in de eerste loonaangifte over 2020.

Transitievergoeding

Veel werkgevers hebben in hun tijdelijke arbeidsovereenkomsten opgenomen dat het dienstverband niet zal worden voortgezet. Hiermee wordt tijdig voldaan aan de aanzegverplichting.
 
Wat voor u misschien nog niet bekend is, is dat hiermee het initiatief voor het niet verlengen van de arbeidsovereenkomst bij de werkgever ligt. Hierdoor is de werkgever altijd een transitievergoeding verschuldigd. Zelfs als de werkgever een maand van tevoren aangeeft toch te willen verlengen en de werknemer van deze verlenging geen gebruik maakt, omdat hij na de einddatum elders in dienst treedt. De werknemer kon immers niet weten dat er toch sprake zou zijn van verlenging en heeft daarnaar gehandeld.

Wilt u arbeidsovereenkomsten laten aanpassen of controleren? Neem dan contact op met uw vaste contactpersoon.

 

Laat nu uw arbeidsovereenkomst controleren

E-Herkenning

Intermediairs kunnen vanaf donderdag 6 februari 2020 niet meer met een UWV-account inloggen op het werkgeversportaal. Wij hebben dan een machtiging nodig om namens u in te loggen en gebruik te maken van de diensten van het UWV.

Let op! Meerdere pensioenfondsen zijn al overgestapt naar inloggen met E-Herkenning. 

Meer informatie over E-Herkenning

 

Vraag nu E-Herkenning aan

Jaarwerk

Krijgt u vaak vragen waar het jaarwerk staat in NMBRS? In onderstaand artikel leggen wij dit stap voor stap uit.

 

Kennisbank : Waar staat het Jaarwerk in Nmbrs?

Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, All rights reserved.

*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|*
*|LIST:DESCRIPTION|*

Our mailing address is:

*|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|* *|END:IF|*

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|*
*|END:IF|*