Lage-inkomensvoordeel (LIV)

19 december 2016 |Heeft u in 2017 werknemers in dienst met een laag loon? Dan kunt u recht hebben op een tegemoetkoming in de loonkosten: het Lage-inkomensvoordeel. De Belastingdienst gaat daarbij uit van de gegevens in uw loonaangifte. De Belastingdienst keert op basis van de gegevens van het UWV de vergoeding over 2017 aan u in 2018 automatisch uit. U hoeft zelf geen aanvraag in te dienen.

Voorwaarden voor het Lage-inkomensvoordeel

Het Lage-inkomensvoordeel (LIV) geldt voor een werknemer die op basis van de gegevens uit uw loonaangiften in een kalenderjaar:

  • een gemiddeld uurloon verdient van minimaal 100% en maximaal 125% van het wettelijk minimumloon (van een 23-jarige)
  • ten minste 1248 uur bij dezelfde werkgever werkt, dit komt neer op gemiddeld 24 uur per week
  • de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet heeft bereikt

Werkt een werknemer slechts een deel van het kalenderjaar? Ook dan geldt de voorwaarde van ten minste 1.248 verloonde uren.

Heeft een werknemer bij u meerdere dienstbetrekkingen? Dan telt de Belastingdienst alle verloonde uren bij elkaar op om te beoordelen of voldaan wordt aan de eis van ten minste 1248 verloonde uren. Als aan deze eis wordt voldaan, wordt er wel slechts éénmaal het LIV uitgekeerd.

Let op!

Ook voor een werknemer jonger dan 23 jaar, met een gemiddeld uurloon van minimaal 100% en maximaal 125% van het WML voor een 23-jarige of ouder, komt u in aanmerking voor het LIV.

Hoogte van het LIV

Voor 2017 gelden de volgende bedragen:

  • Voor werknemers met een gemiddeld uurloon van ten minste € 9,54 en niet meer dan € 10,49
    ontvangt u € 1,01 per uur. Met een maximum van € 2.000 per werknemer per jaar.
  • Voor werknemers met een gemiddeld uurloon van meer dan € 10,50 en niet meer dan € 11,92
    ontvangt u € 0,51 per uur. Met een maximum van € 1.000 per werknemer per jaar.

Let op!

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) moet de bedragen nog indexeren.

Hoe komt u in aanmerking voor het LIV?
U hoeft zelf geen verzoek te doen. UWV haalt de benodigde gegevens uit uw ingediende loonaangiften over 2017 en uit de polisadministratie.

Vóór 15 maart 2018 ontvangt u van UWV een voorlopig overzicht van het LIV waarop u recht hebt. Eventuele fouten kunt u tot en met 1 mei 2018 herstellen door het insturen van correcties. De hoogte van het LIV berekent UWV aan de hand van de gegevens zoals deze op 1 mei 2018 in de polisadministratie staan.

Vóór 1 augustus 2018 ontvangt u een beschikking met het definitieve bedrag aan LIV. Uiterlijk 12 september 2018 wordt het LIV uitbetaald.

Let op!

Correcties die de Belastingdienst na 1 mei 2018 ontvangt komen wel in de polisadministratie, maar blijven buiten de berekening van het LIV.