Kamer wil dat kabinet 30% regeling heroverweegt

7 juni 2016|

Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft ingestemd met het voorstel van SP en GroenLinks om het fiscale voordeel van expats binnen de 30% regeling opnieuw te bekijken.

30% regeling

De 30% regeling is bedoeld voor Expats met een specifieke deskundigheid die in Nederland schaars is en om het vestigingsklimaat in Nederland aantrekkelijker te maken. De regeling houdt in dat expats met een jaarsalaris van minimaal 36.889 Euro over de eerste 30% van hun brutoloon geen belasting hoeven te betalen. Volgens de Algemene Rekenkamer is het onduidelijk of de regeling zijn boogde effecten sorteert. Daarnaast zijn volgens de Algemene Rekenkamer de hoogte van de onbelaste vergoeding en de daaraan gekoppelde salarisnorm door de staatssecretaris van Financiën nooit goed onderbouwd.

Vast bedrag

SP-Kamerlid Arnold Merkies zei te begrijpen dat er extra kosten gemaakt worden als een werknemer vanuit het buitenland in Nederland komt werken. Deze vergoeding moet echter wel in verhouding zijn, aldus het Kamerlid. In plaats van een percentage zou Merkies liever zien dat expats een vast bedrag als vergoeding krijgen.

Minister Dijsselbloem liet vorige week tijdens het verantwoordingsdebat al weten de regeling niet te heroverwegen zoals de Tweede Kamer dat graag wilt. Wel zal de regeling geëvalueerd worden, wat eventueel tot aanpassingen kan leiden.

 

Bron: Nu.nl