Bent u klaar voor de jaarwisseling?

15 december 2016 |Bent u al helemaal klaar voor 2017? Onderstaand een aantal belangrijke aandachtspunten voor de jaarwisseling.

Werkkostenregeling

Heeft u zicht op uw resterende vrije ruimte binnen de werkkostenregeling (WKR)? Standaard bieden wij u een overzicht van de bij ons bekende kosten voor de WKR. Hierdoor kunt u in een oogopslag zien wat uw resterende vrije ruimte voor 2016 is.

Staan nog niet alle kosten in het overzicht? Neemt u dan even contact met ons op. Mocht u toch nog vrije ruimte over hebben voor 2016, let dan wel op. Het is namelijk niet mogelijk om deze resterende ruimte mee  te nemen naar 2017. U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om uw werknemers nog een onbelaste vergoeding of verstrekking te geven.

Whk-premie 2017

Als het goed is heeft u van de belastingdienst de beschikking voor de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) 2017 ontvangen. Mocht dit niet het geval zijn, raden wij u aan om de belastingdienst zo spoedig mogelijk te verzoeken voor een kopie van deze beschikking. Deze beschikking en de bijbehorende Whk-premies zijn voor ons nodig om de berekeningen vanaf januari 2017 juist uit te voeren.

Voor de premie die uw onderneming volgend jaar moet betalen voor de Whk is het van groot belang of uw onderneming wordt gezien als een kleine, middelgrote of grote werkgever. Kleine werkgevers betalen alleen de sector premie. Grote werkgevers betalen een individuele premie die geheel gebaseerd is op de instroom in de ZW en WGA. Middelgrote werkgevers betalen een combinatie van beide premies. Wij verzoeken u dan ook, wanneer u dat nog niet heeft gedaan, om ons deze beschikking toe te sturen.

Wet aanpak schijnconstructies

Met de invoer van de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) moet uw organisatie elke werknemer minimaal het netto-equivalent van het wettelijk minimumbrutoloon giraal uitbetalen. Voor 2017 worden de regels verder aangescherpt. Zo zijn constructies waarbij werkgevers minder dan het hele minimumloon betalen. Bijvoorbeeld wanneer zij ten onrechte maaltijdkosten of verzekeringspremies inhouden op het loon.

Boete

Houdt u zich niet aan deze regels, bent u in overtreding en kunt u een boete tegemoet zien. Een boete voor het overtreden van de WAS, is een boete van de vijfde categorie. Dit betekent een maximale boete van € 82.000,- per overtreding. Gaat uw onderneming twee keer binnen vijf jaar in de fout verdubbelt de boete en bij een derde overtreding verdriedubbelt de boete. Daarnaast kan de Inspectie SZW er ook voor kiezen om het werk in uw organisatie stil te leggen. In deze periode zal u het loon van uw medewerkers gewoon door moeten betalen, zonder dat uw medewerkers hier voor mogen werken. Zorg er dus voor dat u minimaal het netto-equivalent van het bruto minimumloon giraal betaalt.

Bewaarplicht

Een voordeel van de jaarwisseling is dat u dan weer een deel van uw salarisadministratie kunt weggooien. U bent als werkgever verplicht om uw salarisadministratie zeven jaar lang te bewaren. In deze zeven jaar kan de belastingdienst namelijk om inzage vragen. Na de zeven jaar mag u deze salarisadministratie vernietigen.

Let wel; de bewaartermijn van zeven jaar geldt niet voor uw gehele administratie!

Zo geldt er een afwijkende bewaartermijn voor loonbelastingverklaringen of formulieren met gegevens van de loonheffingen, kopieën van identiteitsbewijzen van werknemers en de gegevens van de studenten- en scholierenregeling. Deze moet u bewaren zolang het dienstverband duurt en daarna nog vijf jaar. Het termijn begint in het jaar nadat de dienstbetrekking is beëindigd.

Vernietigen

In 2017 mag u de genoemde gegevens dus vernietigen van werknemers van wie de dienstbetrekking vóór 1 januari 2012 is geëindigd. Daarnaast mag u op 1 januari 2017 de salarisadministratie van 2009 (en natuurlijk ook van de jaren ervoor) weggooien. Doet u dit wel zorgvuldig, zodat uw vertrouwelijke gegevens niet zomaar op straat komen te liggen.