Ontslagvergoeding moet aangepast worden volgens werkgevers

24 januari 2017 | Werkgeversorganisaties AWVN, VNO-NCW en MKB-Nederland willen dat de huidige regels rondom de ontslagvergoeding worden aangepast.
Het bedrag dat ontslagen medewerkers meekrijgen zou voortaan gericht moeten worden ingezet voor opleiding om de betreffende krachten zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen. Daarvoor gaan werkgevers dit jaar pleiten in het cao-overleg met de vakbonden.

AWVN pleit daarbij ook voor een individuele voorziening voor zowel vaste werknemers als flexwerkers. “Het werkende leven duurt steeds langer. Mensen moeten zich geen illusies maken dat ze vijftig jaar lang hetzelfde werk bij hetzelfde bedrijf kunnen doen”, zegt Van de Kraats in een toelichting.

Het bedrijfsleven stelt dat werkenden, veel meer dan nu, zelf de regie kunnen nemen over hun loopbaan. In hun arbeidsvoorwaardennota voor 2017 maken ondernemingsverenigingen zich ook hard voor afspraken over scholingsbudgetten.

Apk

Wat tevens zou kunnen kunnen helpen is een zogenoemde loopbaan-apk. In de nota staat een voorstel om voortaan periodiek voor werknemers vast te stellen hoe sterk hun positie is op de arbeidsmarkt en waar aandachtspunten voor bijvoorbeeld bijscholing liggen.

Verder willen de werkgevers dat de arbeidsvoorwaarden minder gaan afhangen van iemands leeftijd en van het aantal jaren dat bij dezelfde baas is gewerkt. Ontziemaatregelen als extra vrije dagen voor ouderen zouden beter kunnen worden omgeruild voor bijvoorbeeld persoonlijke keuzebudgetten, aldus de lobbyclubs.

Ook naar onregelmatigheidstoeslagen zou best nog eens gekeken mogen worden. Activiteiten vinden nu eenmaal steeds verder verspreid over de dag plaats, is de overtuiging van ondernemers.

Wat betreft de loonontwikkeling houden de werkgevers vast aan hun lijn van de afgelopen jaren: een grotere loonsverhoging bij bedrijven of branches waar dat mogelijk is en een kleinere stijging waar nog niet zoveel financiële draagkracht is, vanwege bijvoorbeeld onzekere marktomstandigheden.

SER

De organisaties lopen met de nota vooruit op het aankomende overleg met de Sociaal-Economische Raad (SER) over de aanpak van arbeidsmarktproblemen, zoals loondoorbetaling bij ziekte en het pensioenstelsel.

Minister Asscher van Sociale Zaken hoopt dat de deelnemende sociale partners vlak na de verkiezingen in maart met aanbevelingen komen waar een nieuw kabinet mee aan de slag kan.

FNV

“Op alle manieren wordt geprobeerd verantwoordelijkheid af te schuiven op werknemers, en goedkoper uit te zijn”, reageert Mariëtte Patijn van werknemersorganisatie FNV.

“De FNV stemt niet in met dit soort visieloze individualisering, waarbij steeds meer werkgeversverantwoordelijkheid verdwijnt.”

Bron: Nu.nl