WW-premies in 2016 lager

28 oktober 2015 |

Werkgevers hoeven vanaf volgend jaar minder premie te betalen aan werkloosheidsfondsen in hun sector. Volgens het UWV gaat het in totaal om 700 miljoen euro. De grootste premiedalingen vinden in de bouwsector plaats.

De reden dat er minder premie betaalt hoeft te worden, is doordat er minder werklozen zijn. Hierdoor hoeven werkgevers minder premie af te dragen aan het sectorfonds, een fonds voor alle werklozen in hun sector. Naast het sectorfonds dragen werkgevers ook nog premie af aan een algemeen fonds. In november zal het kabinet beslissen of de premie van het algemeen fonds ook zal worden verlaagd.

Volgens het UWV neemt het aantal WW-uitkeringen dit jaar met ongeveer 24.000 af. In 2016 zet deze daling naar verwachting door. UWV verwacht dat eind 2016 aan 388.000 mensen een WW-uitkering wordt gegeven. Die afname is sterker dan begin dit jaar werd verwacht.

Een overzicht van de sectorpremies voor 2016 is gepubliceerd in de Staatscourant.

Bron: NOS/Staatscourant